Jadwal Perkuliahan

 

Paket Semester 1 Konsentrasi AP 2021
Kode Mata Kuliah Sks A B C D E F
UIN 2001 Pancasila 2 Azizah Fadhila, S.Pd., M.Pd. Riswani, M. Ed. Dr. / Hendra, SH.MH Riswani, M. Ed. Dr. / Hendra, SH.MH Azizah Fadhila, S.Pd., M.Pd. Musa Thahir, M.Pd Mhd. Subhan, S.Pd.,M.Ed.,Cht.
UIN 2006 Aqidah Akhlak 2 Maryanto, M.Sy Maryanto, M.Sy Sariah, M.Pd Dra. Hj. Maryanto, M.Sy Desti Sartini, M.Pd Moch. Khoirul Anam, S.Th.I. M.Sy
FTK 2002 Ilmu Pendidikan Islam 2 Sakban, M.A., Dr M. Khalilullah, M.A Kusdani Badri, M.Pd.I. Drs. H. Kusdani Badri, M.Pd.I. Drs. H. Kusdani Badri, M.Pd.I. Drs. H. Kusdani Badri, M.Pd.I. Drs. H.
PMK 1135 Manaj. Pendidikan dalam Persfektif Islam 2 Syarifah, MM. Dra. Hj. M. Syaifuddin, M.Ag. Dr. H. / Aramudin, M.Pd., Dr M. Syaifuddin, M.Ag. Dr. H. / Suhaimi, M.Pd. Dr. Dedek Kamaruddin, MP. Dedek Kamaruddin, MP. Syarifah, MM. Dra. Hj.
PMK 1147 Pengantar Manajemen Pendidikan 2 Hasgimianti, M.Pd.Kons. Rini Setyaningsih, M.Pd. Karno Ariyanto, M.Pd.I. Karno Ariyanto, M.Pd.I. Rini Setyaningsih, M.Pd. Hasgimianti, M.Pd.Kons.
UIN 2009 Bahasa Arab I 2 Nuraida, S.Pd., M.Pd.I. Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Dewi Misril, M.Pd.I.
UIN 2012 Bahasa Inggris I 2 Samsi, MH.Sc. Drs. Muhammad Taufik Ikhsan, S.Pd., S.Kom., M.Pd. Muhammad Taufik Ikhsan, S.Pd., S.Kom., M.Pd. Siswandi, M.Pd. Siswandi, M.Pd. Siswandi, M.Pd.
UIN 2002 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Muslim Afandi, M.Pd. Dr. H. / Lia Yusti Sakinah, M.Pd. Mahmudah, M.Pd. Mahmudah, M.Pd. Tohirin, M. Pd Dr. / Erlani Pertiwi, S.Pd., M.Pd Damsir, M.Pd.I. Zulhidah, M.Pd Dr.
PMK 1149 Dasar-Dasar dan Pengembangan Organisasi 2 Sohiron, M.Pd.I., Dr Desti Sartini, M.Pd Hepriza Juwita, M.Pd Hepriza Juwita, M.Pd Desti Sartini, M.Pd Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr / Indra Gunawan, MA
UIN 2015 Sejarah Peradaban Islam 2 Sawaluddin, M.Pd.I. Dr. Harif Supriady, MA. Sawaluddin, M.Pd.I. Dr. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H.
PMK 1143 Aplikasi Komputer 2 Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd
Total 22

 

Paket Semester 3 Konsentrasi AP 2020
Kode Mata Kuliah Sks A B C D E F G
UIN 2008 Bahasa Indonesia 2 Welli Marlisa, M.Pd. Afdhal Kusumanegara, S.Pd,M.Pd Nurhaswinda, M.Pd. Syaiful Anuar, S.Pd, M.Pd Dwi Viora, M.Pd Dwi Viora, M.Pd Nurhaswinda, M.Pd.
UIN 2011 Bahasa Arab III 2 Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Malik Husin, M.Pd.I. Asmuri, M.Ag., Dr Yusnimar Yusri, M.Pd.I Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Asmuri, M.Ag., Dr
UIN 2014 Bahasa Inggris III 2 Samsi, MH.Sc. Drs. Samsi, MH.Sc. Drs. Nuardi, M.Ed. M. Syafi’i S, M.Pd. Drs. H. Nuardi, M.Ed. Nuardi, M.Ed. Zelly Putriani, M.Pd.
FTK 2003 Sejarah Pendidikan Islam 2 Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Iskandar, M.Pd. Dr. H. Edi Yusrianto, M.Pd. Drs. Edi Yusrianto, M.Pd. Drs.
FTK 2004 Kapita Selekta Pendidikan 2 Fitra Herlinda, M. Ag. Dr. Fitra Herlinda, M. Ag. Dr. Fitra Herlinda, M. Ag. Dr. Hasgimianti, M.Pd.Kons. Fitra Herlinda, M. Ag. Dr. Hasgimianti, M.Pd.Kons. Hasgimianti, M.Pd.Kons.
PMK 1337 Manajemen Strategik 2 Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr Sohiron, M.Pd.I., Dr Sohiron, M.Pd.I., Dr Sohiron, M.Pd.I., Dr Sohiron, M.Pd.I., Dr H. Umar Faruq, M.Pd.Dr H. Umar Faruq, M.Pd.Dr
PMK 1350 Manaj. Berbasis Sekolah 2 Rini Setyaningsih, M.Pd. Rini Setyaningsih, M.Pd. Rini Setyaningsih, M.Pd. Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr / Indra Gunawan, MA Rini Setyaningsih, M.Pd. Rini Setyaningsih, M.Pd. Rini Setyaningsih, M.Pd.
PMK 1356 Manaj. Peserta Didik 2 Irawati, M.Pd Irawati, M.Pd Irawati, M.Pd Zamsiswaya, M.Pd Dr. / Erlani Pertiwi, S.Pd., M.Pd Irawati, M.Pd Mariatul Hikamah, M.Pd. Dr. Mariatul Hikamah, M.Pd. Dr.
PMK 1360 Manaj. Kearsipan 2 Damsir, M.Pd.I. Yulia Ningsih Tanjung, M.Pd.I Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Irawati, M.Pd Dedek Kamaruddin, MP. Irawati, M.Pd Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd. Dr.
PMK 1368 Perencanaan Pendidikan 2 H. Umar Faruq, M.Pd.Dr Yundri Akhyar, Dr. M,Pd.I., S.Pd.I Salfen Hasri, M.Pd. Dr. Prof. H / Suhaimi, M.Pd. Dr. Damsir, M.Pd.I. Desti Sartini, M.Pd H. Umar Faruq, M.Pd.Dr H. Umar Faruq, M.Pd.Dr
PMK 1371 Profesionalisme Tenaga Administrasi Pendidikan 2 Anggi Fitri, M.Pd Salfen Hasri, M.Pd. Dr. Prof. H / Aramudin, M.Pd., Dr Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd. Dr.
Total 22

 

Paket Semester 5 Konsentrasi BK 2019
Kode Mata Kuliah Sks A B
PMK 1517 Layanan BK II 3 Suhertina, M.Pd. Dra. Suhertina, M.Pd. Dra.
FTK 2006 Metodologi Penelitian Pendidikan 2 Tohirin, M. Pd Dr. Tohirin, M. Pd Dr.
PMK 1522 Pendidikan Anak Berbakat 3 Muslim Afandi, M.Pd. Dr. H. Muslim Afandi, M.Pd. Dr. H.
PMK 1506 Psikologi Kepribadian 2 R Deceu Berlian Purnama, M.Si, Dra R Deceu Berlian Purnama, M.Si, Dra
PMK 1518 Teknik Laboratorium BK I 4 Amirah Diniaty, M.Pd. Kons. Dr. / Raja Rahima, M.Pd. Kons Amirah Diniaty, M.Pd. Kons. Dr.
PMK 1523 Studi Kasus 2 Riswani, M. Ed. Dr. Riswani, M. Ed. Dr.
PMK 1524 Konseling Keluarga 2 Suci Habibah M.Pd Suci Habibah M.Pd
PMK 1510 Kesehatan Mental 2 Hasgimianti, M.Pd.Kons. Hasgimianti, M.Pd.Kons.
PMK 1513 Komunikasi Antar Pribadi 2 Mhd. Subhan, S.Pd.,M.Ed.,Cht. Fitriana, M.Pd
FTK 2010 Profesi dan Etika Keguruan 2 Nelia Guswanti, M.Pd Raja Rahima, M.Pd. Kons
Total 24

 

Paket Semester 5 Konsentrasi AP 2019
Kode Mata Kuliah Sks A B C D
FTK 2006 Metodologi Penelitian Pendidikan 2 Mudasir, Drs, M.Pd, Dr. H Mudasir, Drs, M.Pd, Dr. H Mhd. Subhan, S.Pd.,M.Ed.,Cht. Tohirin, M. Pd Dr.
FTK 2010 Profesi dan Etika Keguruan 2 Suhertina, M.Pd. Dra. Ade Irma, S.Pd, M.Pd Suhertina, M.Pd. Dra. Suci Habibah M.Pd
PMK 1540 Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan 2 Salfen Hasri, M.Pd. Dr. Prof. H Sohiron, M.Pd.I., Dr Dedek Kamaruddin, MP. Sohiron, M.Pd.I., Dr
PMK 1544 Pengawasan Pendidikan 2 M. Syaifuddin, M.Ag. Dr. H. Syarifah, MM. Dra. Hj. M. Syaifuddin, M.Ag. Dr. H. Fitriana, M.Pd
PMK 1551 Perundang-undangan Pendidikan 2 Mhd. Subhan, S.Pd.,M.Ed.,Cht. Mhd. Subhan, S.Pd.,M.Ed.,Cht. Sohiron, M.Pd.I., Dr Karno Ariyanto, M.Pd.I.
PMK 1553 Evaluasi Program Pendidikan 2 Dedek Andrian. M.Pd., Dr H. Umar Faruq, M.Pd.Dr Anggi Fitri, M.Pd Dedek Andrian. M.Pd., Dr
PMK 1554 Sistem Informasi Manajemen 2 Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd Damsir, M.Pd.I. Sawaluddin, M.Pd.I. Dr. Sawaluddin, M.Pd.I. Dr.
PMK 1555 Supervisi Pendidikan 2 Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr Syafaruddin, H. M.Pd. Drs. Dr
PMK 1557 Manajemen Proyek Pendidikan 2 Raihani, M.Ed. Ph.D Prof. H. / Yulia Ningsih Tanjung, M.Pd.I Raihani, M.Ed. Ph.D Prof. H. / Yulia Ningsih Tanjung, M.Pd.I Muslim Afandi, M.Pd. Dr. H. / Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, MM Yulia Ningsih Tanjung, M.Pd.I
PMK 1567 Manajemen Pendidikan dan Pelatihan 2 Fitriana, M.Pd Anggi Fitri, M.Pd Salfen Hasri, M.Pd. Dr. Prof. H / Suhaimi, M.Pd. Dr. Salfen Hasri, M.Pd. Dr. Prof. H
PMK 1546 Administrasi Perkantoran 2 Syarifah, MM. Dra. Hj. Irawati, M.Pd Irawati, M.Pd Mariatul Hikamah, M.Pd. Dr.
PMK 1558 Manajemen Humas Pendidikan 2 Zamsiswaya, M.Pd Dr. / Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, MM Afriza, S.Ag, M.Pd. Dr. H. Umar Faruq, M.Pd.Dr H. Umar Faruq, M.Pd.Dr
Total 24